NL


Deze site


Deze site is een plek waar u kunt kennismaken met mijn plastisch oeuvre. Dat omvat objecten, installaties en een performance.

Contact

Wenst u de evolutie van mijn werk te kunnen volgen, geef mij een seintje en ik neem u op in mijn mailinglist. Eén keer per jaar verwittig ik u dan wanneer er nieuw werk op mijn site te zien is. Bij een tentoonstelling krijgt u ook een uitnodiging.

Wenst u opgenomen te worden in mijn mailinglist of wenst u om een andere reden met mij contact op te nemen, dan is dit mijn mailadres: michel-ange.clement@skynet.be.

Facebook:  Michel-Ange Art
Instagram: michel_ange_art


Veel kijkgenot.

Michel-Ange


Copyright
Niets uit deze site mag gekopieerd, gereproduceerd of nagebootst worden zonder mijn voorafgaande toestemming.


____________________FR


Ce site


Ce site vous permet de prendre connaissance de mon oeuvre plastique. Celle-ci comporte des installations, des objets et une performance..

Contact

Souhaitez-vous pouvoir suivre l'évolution de mon oeuvre, faites-moi signe et je vous reprendrai dans mon fichier d'adresses. Je vous avertirai alors une fois par an, quand il y a du nouveau sur mon site. Je vous inviterai également lors d'une exposition.

Désirez-vous être repris dans mon fichier d'adresses ou entrer en contact avec moi pour une autre raison, envoyez-moi un mail: michel-ange.clement@skynet.be.

Facebook:  Michel-Ange Art
Instagram: michel_ange_art


Merci de votre visite.

Michel-Ange


Copyright
Toute copie, reproduction ou imitation d'éléments de ce site requiert mon autorisation préalable.


___________________EN


This Site


This site allows you to get to know my plastic production. That contains installations, objects and a performance.

Contact

Do let me know if you wish to follow the evolution of my work. I'll gladly add you to my mailing list and inform you once a year of new work on my site. In case of an exhibition you'll also get an invitation.

If you wish to be added to my mailing list or to contact me for any other reason, my email address is as follows: michel-ange.clement@skynet.be.

Facebook:  Michel-Ange Art
Instagram: michel_ange_art


Enjoy your visit.

Michel-Ange


Copyright
All rights for copy, reproduction or imitation reserved.

Powered by SmugMug Owner Log In