NL


Opleidingen

Fotografie - Academie voor Beeldende Kunsten - Gent
Hogere graad (2 jaar - volwassenenonderwijs)

Mixed Media - Academie voor Beeldende Kunsten - Gent
Hogere graad (4 jaar - volwassenenonderwijs)
Specialisatiegraad (2 jaar - volwassenenonderwijs - beëindigd met een grote onderscheiding)

Workshop bij Tinka Pittoors (5 dagen) - Kunstwerkt - Antwerpen

Beeldhouwkunst - Academie voor Beeldende kunsten - Gent
Hogere graad (4 jaar - volwassenenonderwijs - waarvan 1 jaar met een grootste onderscheiding en 1 met een grote onderscheiding)
Specialisatiegraad (2 jaar - volwassenenonderwijs)


Tentoonstellingen

Yin en Yang (solotentoonstelling/performance)
Le Relais de l'Orient - Charroux - Frankrijk
30/5/2009

Reliek Publiek (groepstentoonstelling)
Kunstwerkt
Oud huis Mortier - Gent
8-9/10 en 14-16/10/2011

Kamikaze (groepstentoonstelling)
Academie voor Beeldende Kunsten Gent - Afdeling Mixed Media
Verbeke Foundation - Kemzeke
28/1/2012

2,98 m2 met Inhoud (groepstentoonstelling)
Academie voor Beeldende Kunsten Gent - Afdeling Beeldhouwkunst
Norbertijnerkapel - Patershol - Gent
3-4/6, 10-11/6 en 17-18/6/2017

Shapes of be.ing - Werk van 5 Belgische beeldhouwers (groepstentoonstelling)
Panorama Walcheren - Vlissingen
12/7-11/8/2019

Kunstroute Reflector (garage- en venstertentoonstelling)
Academie voor Beelden Kunsten Gent
Gent en omgeving
20-21/6/2020


Ik heb, materieel gezien, niet de mogelijkheid om veel tentoon te stellen. Deze site doet bijgevolg dienst als een soort permanente tentoonstelling. Wenst u een werk van mij in huis te halen, dan valt daar uiteraard over te praten. Een rijke mecenas (V/M) is altijd welkom...


____________________FR


Formations

Photographie - Académie des Arts Plastiques - Gand
Degré supérieur (2 ans - enseignement pour adultes)

Mixed Media - Académie des Arts Plastiques - Gand
Degré supérieur (4 ans - enseignement pour adultes)
Dégré de spécialisation (2 ans - enseignement pour adultes - achevé avec une grande distinction)

Workshop avec Tinka Pittoors (5 jours) - Kunstwerkt - Anvers

Sculpture - Académie des Arts Plastiques - Gand
Degré supérieur (4 ans - enseignement pour adultes - dont 1 année avec la plus grande distinction et 1 avec une grande distinction)
Degré de spécialisation (2 ans - enseignement pour adultes)


Expositions

Yin et Yang (expo en solo/performance)
Le Relais de l'Orient - Charroux - France
30/5/2009

Reliek Publiek (expo de groupe)
Kunstwerkt
Ancienne maison Mortier - Gand
8-9/10 et 14-16/10/2011

Kamikaze (expo de groupe)
Académie des Arts Plastiques Gand - Section Mixed Media
Verbeke Foundation - Kemzeke
28/1/2012

2,98 m2 avec Contenu (expo de groupe)
Académie des Arts Plastiques Gand - Section Sculpture
Chapelle des Norbertins - Patershol - Gand
3-4/6, 10-11/6 et 17-18/6/2017

Shapes of be.ing - Oeuvres de 5 sculpteurs belges (expo de groupe)
Panorama Walcheren - Vlissingen - Pays-Bas
12/7 - 11/8/2019

Route artistique Reflector (expo de garage et vitrine)
Académie des Arts Plastiques - Gand
Gand et environs
20-21/6/2020


Je n'ai, matériellement, pas la possibilité d'exposer régulièrement. Ce site fait dès lors office, en quelque sorte, d'exposition permanente. Si vous souhaitez acquérir une de mes oeuvres, il va de soi que cela peut se discuter. Un riche mécène (F/H) est toujours le bienvenu...


____________________EN


Training

Photography - Academy of Plastic Arts - Ghent (Belgium)
Higher degree (2 years - adult education)

Mixed Media - Academy of Plastic Arts - Ghent (Belgium)
Higher degree (4 years - adult education)
Specialization degree (2 years - adult education - a high mention with honours in the last year)

Workshop with Tinka Pittoors (5 days) - Kunstwerkt - Antwerp (Belgium)

Sculpture - Academy of Plastic Arts - Ghent (Belgium)
Higher Degree (4 years - adult education - 1 year summa cum laude and 1 with a high mention with honours)
Specialization degree (2 years - adult education)


Exhibitions

Yin and Yang (solo exhibition/performance)
Le Relais de l'Orient - Charroux (France)
30/5/2009

Reliek Publiek (group exhibition)
Kunstwerkt
Old house Mortier - Ghent (Belgium)
8-9/10 and 14-16/10/2011

Kamikaze (group exhibition)
Academy of Plastic Arts Ghent (Belgium) - Mixed Media section
Verbeke Foundation - Kemzeke (Belgium)
28/1/2012

2,98m2 with Content (group exhibition)
Academy of Plastic Arts Ghent (Belgium) - Sculpture section
Chapel of the Norbertines - Patershol - Ghent
3-4/6, 10-11/6 and 17-18/6/2017

Shapes of be.ing - Works of 5 Belgian sculptors (group exhibition)
Panorama Walcheren - Vlissingen (Netherlands)
12/7-11/8/2019

Art route Reflector (garage and window exhibition)
Academy of Plastic Arts Ghent (Belgium)
Ghent and surroundings
20-21/6/2020


From a material point of view, I can't afford to have many exhibitions. So this site is a kind of permanent exhibition. Should you wish to acquire some of my works, it goes without saying that we can discuss this. A rich maecenas (F/M) is always welcome...

Powered by SmugMug Owner Log In